Úvod do metody VTI (24 hod)

Základní informace

Akreditace MPSV č.j. A2024/0152-SP/VP; MŠMT č.j. 20896/2022-2-797 

Termíny kurzů pro 1.pol. 2024 - přihlašování na kurz je možné pouze on-line (nezbytné vyplnit přihlášku)

  • 17. - 19. 4. 2024 (Praha) 
  • 22. - 24. 5. 2024 (Praha) - termín zrušen, přihlášky přemístěny na červnový termín
  • 19. - 21. 6. 2024 (Praha) - přihlašování probíhá

Časová  dotace: 24 hodin (prezenčně)

Cena: 3 500 Kč
 

Kurz je součástí komplexního vzdělávacího programu, zaměřeného na budoucí profesionální práci pomocí VTI. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy metodologie VTI přístupu, teoretickými zdroji a východisky, se základy analýzy interakce i s vedením rozhovoru s klientem. Zároveň se účastníci seznámí s širokým spektrem praktického využití metody v oblasti sociálních služeb, školství a zdravotnictví.

 

Obsahové informace

Komu je kurz určen

Kurz je určen především pro sociální pracovníky, psychology, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky i studenty příbuzných oborů, kteří se zabývají účinky lidské komunikace na vývoj jedince (v kontextu rodiny, vzdělávání i profesionálních vztahů) a chtějí se dovědět více o možnostech intervence pomocí VTI - tedy analýzy interakcí a specifického využití videozáznamu v poradenství, pomáhání i terapii.  

Hlavní témata a získané dovednosti

  • Metoda VTI jako forma intervence, filozofie přístupu, historie a uplatnění VTI v evropském kontextu.
  • Teoretické základy a východiska (a úloha interakčního přístupu jako účinné formy intervence při řešení vztahových problémů, obtíží v komunikaci)
  • Základní principy úspěšné komunikace a jejich využití pro analýzu a mikroanalýzu interakce
  • Možnosti využití metody VTI v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a školství v ČR

 Absolvent kurzu získá základní dovednosti

  • s natáčením a principy "pomáhající kamery"
  • v analýze interakce (vlastní videonahrávky nebo videonahrávky klinického systému - zapůjčené lektorem)
  • pro vedení rozhovoru nad nahrávkou (a pohled na vlastní komunikaci s klientem).

Důležité!!!  Osvědčení získané absolvováním kurzu opravňuje účastníka ke vstupu do Základního výcviku ve VTI (Modul I a Modul II), kde se tyto dovednosti dále trénují a prohlubují. Pro zájemce o vstup do dalších modulů vzdělávacího programu ve VTI je absolvování tohoto kurzu povinné. 

Podmínky pro získání osvědčení

Účastník absolvuje 90% výuky a plní předepsané aktivity. Případnou delší nepřítomnost (předem omluvenou) je možné nahradit v dalším termínu kurzu.

Důležité

Minimální počet účastníků je 6 osob. Pokud nebude kurz naplněn, přesouváme přihlášené zájemce na další možný termín. Max. počet účastníků je 12 osob. 

Závazné podmínky pro účastníky pro účastníky vzdělávacích programů 

Organizační informace

Lektorky kurzu: Mgr. Kateřina Šilhánová, Mgr. Veronika Brandejsová, PhDr. Eva Šírová, PhD. 

Časový rozvrh: 1. den: 9:30 - 18:00; 2. den: 9.00 - 17:30; 3. den: 9:00 - 16:30 (změna času vyhrazena)

Místo konání: Vzdělávací a konzultační centrum pro VTI, Štefánikova 65/1, Praha 5 - Smíchov (mapa).

Kurz je možné realizovat také "na klíč" podle požadavků organizace. V takovém případě je cena kurzu smluvní.

Pokud potřebujete více informací, neváhejte nám napsat na e-mail: spin@spin-vti.cz