Praxe VTI v ČR

Od počátku naší činnosti bylo jedním z našich cílů přispět k rozvoji sítě pracovišť v celé ČR, která budou schopná efektivně využívat metody VTI ve prospěch svých klientů jako běžně dostupného způsobu profesionální práce a zároveň podporovat a rozvíjet odbornost těch, kteří VTI používají jako nástroj pomoci svým klientům.

SPIN není organizací registrovanou k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., tedy nejsme poskytovatelem pomoci prostřednictvím VTI. Můžeme však být zprostředkovatelem takové pomoci, neboť víme, že intervence prostřednictvím VTI je velmi účinná, humánní, respektující a vyhledávaná.

SPIN jako vzdělávací institut zajišťuje výcviky a další vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích v metodě VTI a stanovuje profesní kritéria pro výkon této služby. Zajímá-li vás "Etický kodex VTI trenéra", je ke stažení zde.

 

Kam se mohu obrátit, pokud potřebuji pomoc?

V případě, že zvažujete pomoc prostřednictvím metody VTI, obracejte se na organizace sociálních služeb nebo poradenská centra ve vašem blízkém okolí. Tato pracoviště mohou takovou pomoc nabízet.

Na stránce "Najdi si VTI trenéra" naleznete kontakty na akreditované VTI trenéry/terapeuty v České republice (pokud nám dali svolení ke zveřejnění).

V sekci "Hledám pomoc" se dozvíte více.

V případě neúspěchu nás kontaktujte na e-mail: spin@spin-vti.cz