Základní informace a kontakty

SPIN, z.s - asociace pro videotrénink interakcí v ČR

je nestátní nezisková organizace humanitárního charakteru, právní formou je zapsaným spolkem (od 1.1.2014 dle NOZ),

Dřívější registrace: MV ČR dne 17. 8. 1993 pod č.j.: VS/1-21644/93R 

Současná registrace: Spolkový rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5269 (náhled)

Stanovy organizace: ke stažení zde

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR): ke stažení 

Kontaktní údaje:

Adresa sídla: Fabiánská 679/4, 162 00 Praha 6 - Liboc

Adresa vzdělávacího a konzultačního centra pro VTI: Štefánikova 65/1, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Fakturační údaje

SPIN,z.s., Fabiánská 679/4, PSČ: 162 00, Praha 6 - Liboc; IČ: 60163151; DIČ: CZ60163151

Tel.: ++420 775 020 088

E-mail: spin@spin-vti.cz 

Vedoucí vzdělávacích programu: Mgr. Kateřina Šilhánová

Tel.: ++420 775 020 088

Bankovní spojení: č.ú.: 123064098/0300; banka: ČSOB, a.s. pobočka Bělohorská 233/95; 169 00 Praha 6

ID datové schránky organizace SPIN: dbjwird

 


Akreditace vzdělávací instituce

  • akreditace vzdělávací instituce u MPSV: od 2015 jsou akreditovány pouze vzdělávací programy
  • akreditace vzdělávací instituce u MŠMT: 11571/2019-1