Základní výcvik ve VTI - Modul II_běh 2022

Pouze pro úspěšné účastníky Modulu I (nejpozději 24 měsíců po jeho ukončení)

Přihlašování probíhá on-line zde