Úvod do metody VTI (24 hod)

Základní informace

Akreditace MPSV č.j. A2019/1229-SP/VP; MŠMT č.j. 1369/2019-1-416

Termíny kurzů pro 2. pol. 2020 a 1. pol. 2021 - přihlašování na kurz pouze on-line (nezbytné vyplnit přihlášku)

Důležité!!! Vzhledem k epidemiologické situaci a vyhlášeným opatřením vlády ČR sledujte pečlivě změny termínů a jejich náhradu. V současné situaci nejsme schopni garantovat, že se kurz v plánovaném termínu uskuteční. Přihlášení účastníci budou vždy včas vyrozuměni. K posunům termínů dojde i u nového běhu ZV VTI - Modul I. Info zde. Děkujeme za pochopení. 

 • 15. - 17. dubna 2020 (Praha) - opatření COVID-19: sledujte náhradní termíny
 • 24. - 26. června 2020 (Praha) - opatření COVID-19: sledujte náhradní termíny

 • 16. - 18. září 2020 (Praha) - opatření COVID-19: sledujte náhradní termíny

 • 25. - 27. 11. 2020 (Praha) - pouze on-line forma

Náhradní termíny rok 2021, min. počet účastníků je 6 osob, pokud to epidemiologická situace umožní, bude se konat prezenční formou. O on-line formě budeme včas informovat.

 • 20. - 21. ledna 2021 (Praha)

 • 10. - 12. února 2021 (Praha)

Časová dotace: 24 hodin

Cena: 3 400 Kč
(platí pro nově přihlášené)

Kurz je součástí komplexního vzdělávacího programu, zaměřeného na budoucí profesionální práci pomocí VTI. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy metodologie VTI přístupu, teoretickými zdroji a východisky, se základy analýzy interakce i s vedením rozhovoru s klientem. Zároveň se účastníci seznámí s širokým spektrem praktického využití metody v oblasti sociálních služeb, školství a zdravotnictví.

 

Obsahové informace

Komu je kurz určen

Kurz je určen především pro sociální pracovníky, psychology, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky i studenty příbuzných oborů, kteří se zabývají účinky lidské komunikace na vývoj jedince (v kontextu rodiny, vzdělávání i profesionálních vztahů) a chtějí se dovědět více o možnostech intervence pomocí VTI - tedy analýzy interakcí a specifického využití videozáznamu v poradenství, pomáhání i terapii.  

Hlavní témata a získané dovednosti

 • Metoda VTI jako forma intervence, filozofie přístupu, historie a uplatnění VTI v evropském kontextu.
 • Teoretické základy a východiska (a úloha interakčního přístupu jako účinné formy intervence při řešení vztahových problémů, obtíží v komunikaci)
 • Základní principy úspěšné komunikace a jejich využití pro analýzu a mikroanalýzu interakce
 • Možnosti využití metody VTI v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a školství v ČR

 Absolvent kurzu získá základní dovednosti

 • s natáčením a principy "pomáhající kamery"
 • v analýze interakce (vlastní videonahrávky nebo videonahrávky klinického systému - zapůjčené lektorem)
 • pro vedení rozhovoru nad nahrávkou (a pohled na vlastní komunikaci s klientem).

Důležité!!!  Osvědčení získané absolvováním kurzu opravňuje účastníka ke vstupu do Základního výcviku ve VTI (Modul I a Modul II), kde se tyto dovednosti dále trénují a prohlubují. Pro zájemce o vstup do dalších modulů vzdělávacího programu ve VTI je absolvování tohoto kurzu povinné. 

Podmínky pro získání osvědčení

Účastník absolvuje 90% výuky a plní předepsané aktivity. Případnou delší nepřítomnost (předem omluvenou) je možné nahradit v dalším termínu kurzu.

Důležité

Minimální počet účastníků je 8 osob. Pokud nebude kurz naplněn, přesouváme přihlášené zájemce na další možný termín. Max. počet účastníků je 12 osob 

Závazné podmínky pro účastníky 

Organizační informace

Lektorky kurzu: Mgr. Kateřina Šilhánová, Mgr. Veronika Brandejsová, PhDr. Eva Šírová, PhD. 

Časový rozvrh: 1. den: 9:30 - 18:00; 2. den: 9.00 - 17:30; 3. den: 9:00 - 16:30 (změna času vyhrazena)

Místo konání: Vzdělávací a konzultační centrum pro VTI, Štefánikova 65/1, Praha 5 - Smíchov (mapa).

 

Kurz je možné realizovat také "na klíč" podle požadavků organizace. V takovém případě je cena kurzu smluvní.

Pokud potřebujete více informací, neváhejte nám napsat na e-mail: spin@spin-vti.cz