Úvod do metody VTI (24 hod)

Základní informace

Akreditace MPSV č.j. A2019/1229-SP/VP; MŠMT č.j. 20896/2022-2-797

Termíny kurzů pro rok 2022 - přihlašování na kurz pouze on-line (nezbytné vyplnit přihlášku)

  • 6. - 8. dubna 2022 (Praha) 
  • 8. - 10. června 2022 (Praha) 

  • 14. - 16. září 2022 (Praha)

Časová dotace: 24 hodin

Cena: 3 400 Kč
 (platný ceník od 2022)

Kurz je součástí komplexního vzdělávacího programu, zaměřeného na budoucí profesionální práci pomocí VTI. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy metodologie VTI přístupu, teoretickými zdroji a východisky, se základy analýzy interakce i s vedením rozhovoru s klientem. Zároveň se účastníci seznámí s širokým spektrem praktického využití metody v oblasti sociálních služeb, školství a zdravotnictví.

 

Obsahové informace

Komu je kurz určen

Kurz je určen především pro sociální pracovníky, psychology, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky i studenty příbuzných oborů, kteří se zabývají účinky lidské komunikace na vývoj jedince (v kontextu rodiny, vzdělávání i profesionálních vztahů) a chtějí se dovědět více o možnostech intervence pomocí VTI - tedy analýzy interakcí a specifického využití videozáznamu v poradenství, pomáhání i terapii.  

Hlavní témata a získané dovednosti

  • Metoda VTI jako forma intervence, filozofie přístupu, historie a uplatnění VTI v evropském kontextu.
  • Teoretické základy a východiska (a úloha interakčního přístupu jako účinné formy intervence při řešení vztahových problémů, obtíží v komunikaci)
  • Základní principy úspěšné komunikace a jejich využití pro analýzu a mikroanalýzu interakce
  • Možnosti využití metody VTI v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a školství v ČR

 Absolvent kurzu získá základní dovednosti

  • s natáčením a principy "pomáhající kamery"
  • v analýze interakce (vlastní videonahrávky nebo videonahrávky klinického systému - zapůjčené lektorem)
  • pro vedení rozhovoru nad nahrávkou (a pohled na vlastní komunikaci s klientem).

Důležité!!!  Osvědčení získané absolvováním kurzu opravňuje účastníka ke vstupu do Základního výcviku ve VTI (Modul I a Modul II), kde se tyto dovednosti dále trénují a prohlubují. Pro zájemce o vstup do dalších modulů vzdělávacího programu ve VTI je absolvování tohoto kurzu povinné. 

Podmínky pro získání osvědčení

Účastník absolvuje 90% výuky a plní předepsané aktivity. Případnou delší nepřítomnost (předem omluvenou) je možné nahradit v dalším termínu kurzu.

Důležité

Minimální počet účastníků je 8 osob. Pokud nebude kurz naplněn, přesouváme přihlášené zájemce na další možný termín. Max. počet účastníků je 12 osob 

Závazné podmínky pro účastníky pro účastníky vzdělávacích programů 

Organizační informace

Lektorky kurzu: Mgr. Kateřina Šilhánová, Mgr. Veronika Brandejsová, PhDr. Eva Šírová, PhD. 

Časový rozvrh: 1. den: 9:30 - 18:00; 2. den: 9.00 - 17:30; 3. den: 9:00 - 16:30 (změna času vyhrazena)

Místo konání: Vzdělávací a konzultační centrum pro VTI, Štefánikova 65/1, Praha 5 - Smíchov (mapa).

Kurz je možné realizovat také "na klíč" podle požadavků organizace. V takovém případě je cena kurzu smluvní.

Pokud potřebujete více informací, neváhejte nám napsat na e-mail: spin@spin-vti.cz

Přihlašování na kurz - alternativa: pokud se vám nedaří přihlásit se on-line z těchto stránek (přihláška vpravo nahoře), využijte e-mailové přihlášky zde. Děkujeme za pochopení.