O nás

Ve zkratce...

Občanské sdružení SPIN bylo založeno v roce 1993. Je společenstvím lidí různých profesí – psychologů, sociálních pracovníků, speciálních pedagogů a psychoterapeutů, kteří se rozhodli prosadit a rozšiřovat v ČR videotrénink interakcí (VTI) jako účinnou metodu, která pomáhá nejen rozvoji komunikace mezi lidmi, ale která může přispět k dílčím i systémovým změnám v oblasti psychosociálních služeb, školství a zdravotnictví ve smyslu zvyšování kvality i efektivity poskytovaných služeb, jejich humanizace, respektu ke klientům a jejich zplnomocňování.

Občanské sdružení SPIN se stalo v roce 1998 členem mezinárodní asociace pracovišť, která se zabývají videotréninkem interakcí (v zahraničí VHT/VIG) a jeho vzdělávací program odpovídá mezinárodním vzdělávacím standardům.

Jako jediná organizace v ČR má oprávnění udělovat osvědčení pro kvalifikaci VTI trenéra a VTI supervizora. 

SPIN je akreditovanou vzdělávací institucí

  • akreditace u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod č. j. 2011/0569-I
 (od 2015 jsou akreditovány pouze vzdělávací programy)
  • akreditace u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR pod č. j. 11571/2019-1 (platnost do 3.4.2025)