Vzdělávání ve VTI

Vzdělávání ve VTI je založeno na vícemodulovém systému. Absolvováním každého jednotlivého modulu získává účastník samostatné osvědčení.

Úvod do metody VTI 

akreditace: MPSV č.j. 2015/0940-PC/SP/VP; MŠMT č.j. 14738/2015-1-552
časová dotace: 24 hodin (3denní kurz)
lektoři: Mgr. Kateřina Šilhánová (vedoucí lektorka), Mgr. P. Reiserová, Mgr. R. Lorencová. Mgr. E. Rothová, PhDr. V. Moravčíková (lektorky)
místo: Vzdělávací středisko NROS "Václavka", Na Václavce 1135/9 (Mapa), 150 00 Praha 5 (pokud není uvedeno jinak)

cena: 2 800 Kč


Základní výcvik ve VTI (ZV VTI)

je rozdělen na dva na sebe navazující moduly. Každý z nich je samostatně akreditován, zájemci se mohou hlásit do celého výcviku nebo do každého modulu zvlášť.

ZV VTI - Modul I

akreditace: MPSV č.j 2015/0939-PC/SP/VP; MŠMT: č.j. 661/2016-1-149
časová dotace: 150 hod 
vedoucí lektor: Mgr. Kateřina Šilhánová 
další lektoři: Mgr. Petra Reiserová, Mgr. Eliška Rothová, Mgr. Radomila Lorencová, PhDr. Vladislava Moravčíková (střídají se podle počtu přihlášených účastníků)
místo: Praha, Vzdělávací středisko NROS "Václavka", Na Václavce 1135/9 (Mapa), 150 00 Praha 5 (pokud není uvedeno jinak)

účastnický poplatek: 24 500 Kč (možnost sjednat splátkový kalendář)

ZV VTI - Modul II

akreditace: MPSV č.j. 2015/0938-PC/SP/VP; MŠMT: č.j. 661/2016-1-149
časová dotace: 150 hod. 
vedoucí lektor: Mgr. Kateřina Šilhánová, supervize: akreditovaní supervizoři pro metodu VTI v ČR 
místo: supervize dle dohody a výběru supervizora v daném regionu

účastnický poplatek: 24 500 Kč (možnost sjednat splátkový kalendář)


Výcvik supervizora ve VTI 

(program připravujeme, budeme vás informovat)