Akreditace programů

Akreditace vzdělávací instituce

MPSV ČR (registrovaný vzdělávací institut, od r. 2015 je přidělována akreditace pouze VP)

MŠMT ČR, č.j. 41182/2011-25, platnost akreditace do 14. 12. 2017

Akreditované vzdělávací programy

Název programu

Časová dotace

VP akreditován

Číslo jednací

Platnost akreditace k datu

Úvod do metody VTI 24 MPSV ČR 2015/0940-PC/SP/VP 23. 9. 2019
24 MŠMT ČR 14738/2015-1-552 24. 6. 2018
Základní výcvik ve VTI - Modul I 150 MPSV ČR 2015/0939-PC/SP/VP 23. 9. 2019
  MŠMT ČR MSMT-661/2016-1-149  29. 3. 2019
Základní výcvik ve VTI - Modul II 150 MPSV ČR 2015/0938-PC/SP/VP 23. 9. 2019
    MŠMT ČR MSMT-661/2016-1-149 23. 9. 2019 
Komunikace jako nástroj zlepšení kvality péče 
o osoby s demencí
16 MPSV ČR
bude zažádáno v 2017
Komunikace v rodině a s rodinou 16 MPSV ČR 2017/0071-PC/SP/VP 8. 2. 2021
Intuitivní rodičovství, jeho poruchy a možnosti
prevence a intervence
16 MPSV ČR 2016/0924-PC/SP/VP  29. 9. 2020
    AKP ČR AKP ČR/PHA/ŠA/098/2013  (pouze na žádost účastníka)