Jsem rodič

Milí rodiče, máte pocit že:

 • nemáte dobrý kontakt s dítěte a že si spolu nerozumíte?
 • chcete být dobrými rodiči a radovat se ze dvého dítěte a ono se to někdy (nebo často) nedaří?
 • starost a péče o dítě vás natolik vyčerpává, že si neužíváte být rodičem?
 • příliš často vám lidé z okolí nebo vaši příbuzní dávají najevo, že je vaše dítě "nemožné"?
 • potřebujete se poradit a podělit o své zkušenosti a úzkosti s odborníkem?
 • potřebujete vědět, co děláte dobře a proč se věci někdy (nebo dokonce příliš často) nedaří?

nebo denně zažíváte, že vaše dítě:

 • má problémy s jídlem, spánkem nebo pláče víc než je obvyklé?
 • nereaguje na vaše upozornění, často zlobí a vy je nezvládáte?
 • je nadmíru neklidné a nesoustředěné?
 • má vážnější potíže s učením a nedovede se efektivně učit?
 • je zakřiknuté a neprůbojné nebo naopak nesnášenlivé až agresivní?
 • ve srovnání s ostatními dětmi nebo s vaším očekáváním se opožďuje ve vývoji nebo má nějaké již zjištěné závažnější postižení?
 • má obtíže v navazování kontaktů s vrstevníky nebo s nimi nevychází?
 • má obtíže v sourozeneckém vztahu?

Možná jen nevíte, co dělat v některých situacích při výchově svých dětí nebo v každodenním kontaktu s nimi. Možná se snažíte situaci změnit, zkoušíte nové postupy a volíte nové výchovné strategie, ale nerozpoznáte včas to, co vám již funguje (ale také to, co je neúčinné). Takové situace vedou snadno k pocitu selhání, bezradnosti, únavě až vyčerpání.

Co vám můžeme nabídnout

Videotrénink interakcí (VTI) v rodině je úspěšný a vysoce účinný model práce s rodoinou v jejím domácím prostředí. Vyškolený terapeut (VTI trenér) poskytuje efektivní podporu a pomoc při hledání nových cest ve výchově i v každodenním kontaktu s dítětem

Při své práci využívá terapeut videozáznamů běžných situací, které natočil v rodině (společná hra, jídlo, tišení a ukládání k spánku, příprava do školy, běžný kontakt s dítětem, rozhovor s dítětem apod.)

Hledáme úspěšný kontakt, nikoli problém a selhání

Terapeut poté sám provádí analýzu nahrávky, tzn. vybírá v ní momenty nebo celé sekvence, kdy se komunikace s dítětem daří, nebo takové momenty, které jsou z hlediska potřeb rodiče významné.

A právě o těchto momentech spolu terapeut a rodiče hovoří.

Rozhovor nad nahrávkou 

Společný rozhovor nad videozáznamem poskytuje rodičům příležitost uvědomit si nabídky svých dětí a hledat své vlastní cesty k řešení obtížných situací.

E-mail


Váš dotaz: