Základní výcvik ve VTI - Modul II

Přihlašování do ZV VTI - Modul II 

Pouze pro úspěšné účastníky Modulu I

Nový běh Modulu II bude vyhlášen v návaznosti na ukončení Modulu I (běh 2017-2018)